Bijsluiters Kamagra – Sildenafil&Vardenafil – Tadalafil.

  • Bijsluiter Kamagra

Lees deze hele erectiemiddelen bijsluiter Kamagra aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter Kamagra:

Wat zijn KAMAGRA EN ONZE OVERIGE ERECTIEMIDDELEN en waarvoor worden deze gebruikt?

Wat u moet weten voordat u deze inneemt.

Hoe worden KAMAGRA en overige ERECTIEMIDDELEN ingenomen?

Mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u ERECTIEMIDDELEN?

Aanvullende informatie.

kamagra blister en doos

WAT IS / ZIJN KAMAGRA EN OVERIGE ERECTIEMIDDELEN OP ONZE SITE EN WAARVOOR WORDEN DEZE GEBRUIKT?

KAMAGRA/ERECTIEMIDDELEN behoren tot de groep medicijnen onder de naam “fosfodiësterase-type 5-remmers”. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er makkelijker bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. KAMAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt. KAMAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen en/of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U ONZE ERECTIEMIDDELEN INNEEMT.

Wees extra voorzichtig en raadpleeg eerst uw arts

Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. ERECTIEMIDDELEN kunnen een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Raadpleeg eerst uw arts als u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil, tadalafil of vardenafil .

Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.

Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.

Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).

Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.

Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.

Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname en neem direct contact op met uw arts. U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen

KAMAGRA en overige erectiemiddelen mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar. Ten aller tijd buiten bereik houden van kinderen.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis te geven

Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Neem erectiemiddelen nooit in combinatie met “poppers” / “leathercleaners.” Beiden bevatten namelijk nitraten en gecombineerd zullen deze de bloeddruk verlagen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

KAMAGRA tabletten en overige erectiemiddelen kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA of een ander erectiemiddel gebruikt heeft. Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. KAMAGRA en overige erectiemiddelen kunnen een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN KAMAGRA of andere erectiemiddelen nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van KAMAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van erectiemiddelen begint.

Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank

Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken. Erectiemiddelen in combinatie met drank wordt afgeraden. Drank zowel als erectiemiddelen verdunnen beiden namelijk het bloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mogen erectiemiddelen niet worden gebruik door vrouwen. (Dus ook geen lovegra)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

De hier aangeboden erectiemiddelen kunnen duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u hierop reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA en ons assortiment.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u erectiemiddelen inneemt.

HOE WORDEN ERECTIEMIDDELEN INGENOMEN?

U neemt het gewensde erectiemiddel ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Erectiemiddelen zoals bijvoorbeeld kamagra helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden bent. De tijd totdat KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Bij jelly of kauw tabletten vaak al binnen 15 minuten. Het kan langer duren voordat erectiemiddelen in ons assortiment beginnen te werken wanneer u een zware en/of vetrijke maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit erectiemiddel, wordt u afgeraden om alcohol te drinken en/of vette maaltijden te nuttigen voordat u deze inneemt.

Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. De sildenafil die in kamagra zit is dezelfde werkzame stof als viagra. Bij circa 1 op de 6 mannen heeft sildenafil niet het gewenste effect. Na overleg kunt u altijd nog proberen onze generieke cialis te proberen als u ontevreden bent over onze sildenafil. Deze bevatten de werkzame stof tadalafil.

Neem KAMAGRA of andere erectiemiddelen uit ons assortiment  niet meer dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA of andere erectiemiddelen heeft ingenomen dan u zou mogen:

Doseringen boven 100mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen verschijnen, hoewel niet iedereen ze krijgt. De bijwerking in onze kamagra producten zijn identiek aan die in viagra, omdat beiden de exact zelfde werkzame stof bevatten, namelijk “sildenafil”. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig en zelden ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die constant is en langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

HOE BEWAART U UW ERECTIEMIDDELEN?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen ons helpen bij de bescherming van het milieu.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat KAMAGRA

De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraat).

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.

Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet KAMAGRA er uit en de inhoud van de verpakking

KAMAGRA filmomhulde tabletten zijn groen en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “Ajanta Pharma logo” gemerkt en aan de andere met “KGR”.

kgr 100

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten

Onze andere tabletten of oral jelly’s bevatten ook sildenafiltadalafil, vardenafil en/of dapoxetine.

 

 

 

 

 

 

  • Bijsluiter Sildenafil en Vardenafil 20mg

WAT U MOET WETEN VOORDAT U SILDENAFIL en VARDENAFIL GEBRUIKT

Lees deze hele bijsluiter Sildenafil goed door voordat u Sildenafil gebruikt!

Gebruik Sildenafil/kamagra/cenforce EN vardenafil niet als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Sildenafil – als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa) als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wees extra voorzichtig met Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil

als u sikkelcelanemie (een afwijki ng van de rode bloedcellen), leukemie bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) heeft als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie

als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).

als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce en neem direct contact op met uw arts. U dient Sildenafil niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen en adolescenten Sildenafil/ Kamagra / Cenforce / Vardenafil

  mag niet worden gegeven aan personen jonger dan 18 jaar. Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen Vertel het uw arts als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sildenafil/ Kamagra / Cenforce tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gebruikt heeft en wanneer u dat deed.

Gebruik Sildenafil/ Kamagra / Cenforce niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil/ Kamagra / Cenforce te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd als u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”).

U dient geen Sildenafil/ Kamagra / Cenforce te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil . Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering Sildenafil voorschrijven.

Gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce / Vardenafil met voedsel en drank

Sildenafil/ Kamagra / Cenforce kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het langer kan duren voordat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gaat werken indien u het inneemt met een zware maaltijd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drink en voordat u Sildenafil / Kamagra / Cenforce inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil/ Kamagra / Cenforce is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

HOE WORDT SILDENAFIL/ KAMAGRA / CENFORCE/ VARDENAFIL GEBRUIKT

Volg bij inname van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 100 mg. U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil in te nemen. U neemt Sildenafil / Kamagra / Cenforce in ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik de tablet zonder te kauwen door met een glas water. Als u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil te sterk of te zwak is,overleg dan met uw arts of apotheker. Sildenafil helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Wanneer Sildenafil / Kamagra / Cenforce niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Wat u moet doen als u meer van Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil heeft ingenomen dan u zou mogen

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen van sildenafil boven 200 mg geven geen toename van de werking en vardenafil maximaal 60mg. U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:

– Ga in een halfzittende positie zitten en probeer te ontspannen

– Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst, erectiemiddelen bevatten namelijk al een hoog gehalte van nitraten.

– Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen waaronder Sildenafil / Kamagra / Cenforce kunnen allergische reacties veroorzaken.

U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van Sildenafil of Vardenafil:

plotselinge fluitende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel. Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Sildenafil. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Indien u een plotselinge vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan met het gebruik van Sildenafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) zijn hoofdpijn of een volle / verstopte neus.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden) zijn: blozen, een lichte stoornis in de spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voorlicht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte ), een verstopte neus en duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden)zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en zich moe voelen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden al eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil / Kamagra / Cenforce.

 Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen en huidreacties (gekenmerkt door: huiduitslag, blaren, huidschilfering en pijn) gemeld waarbij onmiddelijk medische zorg vereist is.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

HOE BEWAART U SILDENAFIL/ KAMAGRA / CENFORCE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik Sildenafil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

pillen hartje sildenafil

 

 

 

 

 

  • Bijsluiter Tadalafil

BIJSLUITER VOOR: TADALAFIL / VIDALISTA 20MG VIDALISTA 40MG VIDALISTA 60MG APCALIS ORAL JELLY 20MG TADAMIX 80MG EN SILDALIST 120MG

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

•Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

•Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter Tadalafil:

1.Wat is tadalafil en waarvoor wordt het gebruikt?

2.Wat u moet weten voordat u tadalafil inneemt.

3.Hoe wordt tadalafil /Vidalista  ingenomen?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u tadalafil /Vidalista?

6.Aanvullende informatie

TADALAFIL / VIDALISTA 20MG VIDALISTA 40MG VIDALISTA 60MG APCALIS ORAL JELLY 20MG TADAMIX 80MG EN SILDALIST 120MG

De werkzame stof is tadalafil. Elke tablet tadalafil /Vidalista bevat min. 20 mg tadalafil.

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.

Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), talk.

WAT IS TADALAFIL/VIDALISTA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Tadalafil/Vidalista wordt geleverd als licht gele filmomhulde tabletten en zijn amandelvormig. De Vidalista en tadamix tabletten zijn verkrijgbaar in stripverpakkingen die 10 tabletten bevatten. De apcalis oral jelly per 7 zakjes en de sildalist per 6 tabletten. Al onze tadalafil houdende producten zijn een generiek van cialis.

Tadalafil/Vidalista is voor de behandeling van mannen met een erectiestoornis. Dit is wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden voor een succesvolle geslachtsgemeenschap.

tadalafil / Vidalista behoort tot de groep van geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers van het type 5 worden genoemd. Na seksuele stimulatie helpt tadalafil/Vidalista de bloedvaten in de penis ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. Vidalista werkt ook indien u geen erectiestoornis heeft. Vidalista zal de erectie bevorderen d.m.v. meer bloedtoevoer in de aderen.die zich in de penis bevinden.

Het is belangrijk om te weten dat tadalafil/Vidalista niet werkt in afwezigheid van een seksuele stimulus. U en uw partner moeten weten dat er een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U tadalafil/VIDALISTA INNEEMT

Als u geneesmiddelen gebruikt die organische nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst/hartproblemen). Tadalafil toonde aan dat de effecten van deze geneesmiddelen worden versterkt. Vertel uw arts als u een geneesmiddel gebruikt dat nitraat bevat, of als u dit niet zeker weet.

•Als u ernstige hartproblemen hebt of onlangs een hartaanval hebt gehad.

•Als u onlangs een beroerte hebt gehad.

•Als u een lage bloeddruk hebt of een hoge bloeddruk die niet onder controle is.

•Als u overgevoelig (allergisch) bent voor tadalafil of voor één van de andere bestanddelen van tadalafil.

Pas goed op met tadalafil: Seksuele activiteit heeft een mogelijk risico voor patiënten met hartproblemen omdat het een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening heeft, dient u dat uw arts te vertellen.

Hieronder staan redenen vermeld waarom tadalafil/ Vidalista voor u niet geschikt kan zijn. Vertel uw arts wanneer een van deze redenen op u van toepassing is voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

•Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft.

•U heeft ernstige lever- of nierproblemen.

•U heeft ooit een gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente afname van gezichtsvermogen in één of beide ogen gehad.

Gebruik van tadalafil/VIDALISTA samen met andere geneesmiddelen:

In het algemeen dient u uw arts of apotheker in te lichten als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt omdat deze elkaar soms kunnen beïnvloeden. Dit is vooral belangrijk als u nitraten gebruikt omdat u geen Tadalafil/Vidalista mag gebruiken als u deze geneesmiddelen gebruikt. Een bepaald geneesmiddel dat een alfa-blokker wordt genoemd wordt soms gebruikt om hoge bloeddruk en een vergrote prostaat te behandelen. Vertel het uw arts als u behandeld wordt voor één van deze beide aandoeningen. Gebruik Tadalafil/Vidalista niet samen met andere geneesmiddelen als uw arts zegt dat u dat niet moet doen.

U dient Tadalafil / Vidalista niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een erectiestoornis.

Tadalafil/Vidalista is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of kinderen onder de 18 jaar.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Omdat duizeligheid is gemeld bij mannen die Tadalafil gebruikten in klinische studies, moet u bewust zijn van uw reactie op Tadalafil voordat u gaat autorijden of een machine bedient.

Hulpstoffen in Tadalafil tabletten

Informatie voor mannen die lactose, een van de hulpstoffen van Tadalafil / Vidalista, niet kunnen verdragen: Tadalafil/Vidalista bevat lactose en dient niet gebruikt te worden door patiënten met zeldzame erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

HOE WORDT TADALAFIL / VIDALISTA INGENOMEN:

VOLG BIJ INNAME VAN TADALAFIL / VIDALISTA NAUWGEZET DE INSTRUCTIES VAN UW ARTS. RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW ARTS OF UW APOTHEKER.

Tabletten tadalafil/vidalista moeten via de mond worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Tadalafil / Vidalista met of zonder voedsel gebruiken.

U kunt een tadalafil / Vidalista tablet tenminste 45 minuten voor seksuele activiteit innemen. tadalafil / Vidalista kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet. Daarom wordt Vidalista ook wel de WEEKENDPIL genoemd. Het is belangrijk te weten dat Tadalafil/Vidalista niet werkt als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner dienen samen tot voorspel te komen, net als wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken voor erectiestoornissen.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op de mogelijkheid om een erectie te krijgen. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw bloeddruk verlagen. Als u tadalafil/vidalista hebt ingenomen, of u bent van plan tadalafil/vidalista in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan versterken.

U mag tadalafil/vidalista NIET vaker dan eenmaal per dag gebruiken. Voortdurend dagelijks gebruik van tadalafil gedurende meer dan een paar dagen wordt sterk afgeraden, omdat de veiligheid van langdurig dagelijks gebruik niet is vastgesteld en ook omdat het effect van tadalafil/vidalista gewoonlijk langer dan één dag aanhoudt.

Wanneer u meer tadalafil heeft gebruikt dan u zou moeten:Vertel het uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan tadalafil / vidalista bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en een ontregelde spijsvertering. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn rugpijn, spierpijn, neusverstopping, blozen in het gezicht en duizeligheid. Gezwollen oogleden, oogpijn en rode ogen zijn soms gemeld. Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts.

Overgevoeligheidsreacties (inclusief huiduitslag) kunnen optreden. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat een langdurige en soms pijnlijke erectie optreedt na gebruik van tadalafil. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, neem dan direct contact op met uw arts.

Wanneer uw pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit dient u geen nitraten te gebruiken en onmiddellijk medische hulp te vragen.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Hartaanval, beroerte en onregelmatige hartslag zijn zelden gerapporteerd bij mannen die tadalafil gebruikten. De meeste, maar niet alle mannen waren bekend met hartproblemen voordat zij het geneesmiddel innamen. Het is niet mogelijk te bepalen of deze bijwerkingen direct gerelateerd zijn aan het gebruik van tadalafil/vidalista Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente afname van gezichtvermogen in één of beide ogen gehad is gerapporteerd.

Bij één diersoort werden effecten gezien die mogelijk kunnen duiden op aantasting van vruchtbaarheid. Navolgbare onderzoeken bij de mens suggereren dat dit effect onwaarschijnlijk is bij mensen.

HOE BEWAART U TADALAFIL / VIDALISTA :

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.